75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 15/10, tại đường sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trưng bày, triển lãm sách và toạ đàm giới thiệu cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 – 05/12/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự buổi trưng bày, triển lãm sách và toạ đàm giới thiệu sách có các đồng chí: Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên Tập – Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các cộng tác viên và bạn đọc.

Bước đường 75 năm xây dựng và trưởng thành

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc – Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên Tập – Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, ra đời ngày 05/12/1945, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách và lãnh đạo. Trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản đã không ngừng phấn đấu, xây dựng Nhà xuất bản trở thành đơn vị trụ cột trong công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhà xuất bản luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, xuất bản kịp thời sách, tài liệu phục vụ các sự kiện trọng đại, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các cuộc vận động lớn của đất nước. Nhà xuất bản đã cho ra mắt bạn đọc nhiều ấn phẩm có giá trị, trong đó có các bộ sách lớn, có ý nghĩa và giá trị cao, trong đó nhiều ấn phẩm được xem như những “cột mốc” trong lịch sử xuất bản Việt Nam hiện đại như: C. Mác – Ph.Ăngghen toàn tập; V.I.Lê nin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử; Văn kiện Đảng toàn tập; bộ Văn kiện Quốc hội; bộ sách viết về tiểu sử các nhà lãnh đạo tiền bối và chủ chốt của Cách mạng Việt Nam;  địa chí các tỉnh thành, lịch sử đảng bộ các địa phương; sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn…

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Nhà xuất bản có 19 ấn phẩm được trao Giải thưởng sách quốc gia Việt Nam. Đầu năm 2020, Nhà xuất bản mới chính thức vận hành hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử (stbook.vn). Một số sách lý luận, chính trị, sách của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản dưới dạng đĩa CD-ROM, DVD-ROM với phần mềm tra cứu tiện ích, giúp người đọc có thể tìm kiếm thông tin theo từ khóa, theo chuyên đề trong từng cuốn sách và cả bộ sách. Đồng thời, Nhà xuất bản đã đầu tư trang thiết bị để số hóa sách lý luận, chính trị nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ lâu dài và phục vụ việc xuất bản, phát hành sách điện tử; bước đầu hiện đại hóa công nghệ xuất bản và cho ra đời một số ấn phẩm điện tử sách lý luận, chính trị; xây dựng Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (thuviencoso.vn).

Bên cạnh nhiệm vụ chủ chốt là biên tập, xuất bản sách, Nhà xuất bản đạt được nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản đã tham gia nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội cấp ban, cấp bộ, góp phần quan trọng làm sáng tỏ hơn những vấn đề về lý luận, chính trị, pháp luật, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, coi đây là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng yếu của Nhà xuất bản.

Đồng chí Phạm Chí Thành khẳng định: Sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong 75 năm qua đã có vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tuyên truyền, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng, tư tưởng, thế giới quan, nhân sin quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng nền văn hóa mới, con người mới, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

Ghi nhận những thành tích đóng góp của Nhà xuất bản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động (do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tặng), hai lần Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại buổi trưng bày, triển lãm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 75 năm của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ công nhân, viên chức Nhà Xuất bản thời gian qua đã có đóng góp lớn cho sự nghiệp xuất bản của đất nước. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Cuốn sách của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành có đề tài mang tính thời sự lớn, đồng thời hy vọng những kiến thức của cuốn sách sẽ góp phần vào nhận thức của Nhân dân và lớp trẻ về những nội dung cơ bản của thành phố thông minh; qua những trưng bày, triển lãm như thế này sẽ góp phần động viên, lan tỏa phong trào văn hóa đọc mạnh mẽ trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Diễn ra từ ngày 14-18/11, tại triển lãm, trưng bày, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu với bạn đọc nhưng đầu sách chọn lọc theo chủ đề: Sách của Nhà xuất bản Sự thật từ năm 1945 – 1992; Sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật từ năm 1992 đến nay; Sách kinh điển (Mác Ăngghen, Lênin), xây dựng Đảng; Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về  các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Sách đạt giải qua các thời kỳ; Sách Trung ương đặt hàng; Sách xã, phường, thị trấn; Sách Lịch sử địa phương…

“Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0”

Đây là tiêu đề của cuốn sách của Thượng tướng, PGS.TS  Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ nhất năm 2018, xuất bản lần thứ hai năm 2019.

PGS.TS Nguyễn Văn Thành, một nhà chính trị, nhà quản lý cao cấp của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là một nhà khoa học có uy tín quốc tế và trong nước, Chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu và quản lý Malik (Thụy Sỹ); thành viên sáng lập và cố vấn cao cấp của Hội đồng thế giới về dữ liệu các thành phố; là thành viên đóng góp khoa học trong việc xây dựng 2 bộ chỉ số ISO: ISO 37120 – Các chỉ số cộng đồng và thành phố bền vững về dịch vụ và chất lượng sống (phát hành năm 2014) và ISO 37122 – Các chỉ số xây dựng thành phố thông minh (phát hành năm 2019);…

Ông là tác giả của nhiều cuốn sách được xuất bản, phát hành ở Việt Nam, Australia, Mỹ, Lào,…

Nội dung cuốn sách “Xây dựng và quản trị thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong Cách mạng công nghiệp 4.0” giải đáp nhiều vấn đề đang được các nhà quản lý, bạn đọc quan tâm: Thành phố thông minh là gì? Tại sao phải xây dựng thành phố thông minh cho các đô thị trong thời đại thế giới chuyển đổi mạnh mẽ với sự bùng nổ nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư? Nội hàm của thành phố thông minh gồm những gì?…

Chia sẻ với các đại biểu và độc giả tại tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Văn Thành cho biết: Việc quản trị thành phố thông minh cần một cách tiếp cận mới, phù hợp và thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm được các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn, lấy người dân làm trọng tâm phục vụ, gắn với thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. “Tôi đã trải qua một quá trình dài tham gia các hội đồng tại nhiều nước và học hỏi về xây dựng thành phố thông minh, và tôi muốn dùng chính những trải nghiệm của mình vào sách và nói về những vấn đề thực tiễn thách thức điểm mạnh yếu mà mọi người quan tâm. Từ đó để người đọc dễ tiếp nhận, dễ cảm nhận và từ để từ đó đưa ra những trải nghiệm của chính bản thân mình”. PGS.TS Nguyễn Văn Thành chia sẻ…/.

Theo Hoàng Mẫn – Báo dangcongsan.vn