200 câu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

5.0 (1 đánh giá) 40 đã bán
Mã: 8935279130825 Danh mục: Thẻ: , Tác giả: Năm xuất bản: Số trang: Cân nặng: 200gCao: 2cm - Dài: 13cm - Rộng: 19cm NXB:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
- Giá bìa: 78.000 -20%
- Tiết kiệm: 15.600 
62.400 

Còn hàng


  Mua trên Shopee

  Cuốn sách bao gồm 200 câu hỏi và trả lời được bố cục thành hai phần:

  Phần 1: Những hiểu biết chung về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, gồm những câu hỏi và trả lời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức… của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, qua đó thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  Phần 2: Các câu hỏi và trả lời trực tiếp các vấn đề về bầu cử như ý nghĩa, nguyên tắc của cuộc bầu cử, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử; cử tri và danh sách cử tri; việc ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử…

  1 đánh giá cho 200 câu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  5.0 Đánh giá trung bình
  5 100% | 1 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 200 câu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1. Nguyễn Văn A Đã mua tại sachsuthattphcm.com.vn

   Tài liệu rất hay và kịp thời để tôi nghiên cứu

  Mô tả

  Cuốn sách bao gồm 200 câu hỏi và trả lời được bố cục thành hai phần:

  Phần 1: Những hiểu biết chung về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, gồm những câu hỏi và trả lời về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức… của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, qua đó thấy được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  Phần 2: Các câu hỏi và trả lời trực tiếp các vấn đề về bầu cử như ý nghĩa, nguyên tắc của cuộc bầu cử, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử; cử tri và danh sách cử tri; việc ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử…

  1 đánh giá cho 200 câu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  5.0 Đánh giá trung bình
  5 100% | 1 đánh giá
  4 0% | 0 đánh giá
  3 0% | 0 đánh giá
  2 0% | 0 đánh giá
  1 0% | 0 đánh giá
  Đánh giá 200 câu hỏi – đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  1. Nguyễn Văn A Đã mua tại sachsuthattphcm.com.vn

   Tài liệu rất hay và kịp thời để tôi nghiên cứu